PREČO SÚ SOCIÁLNE SIETE PRE VÁŠ BIZNIS DÔLEŽITÉ?

Sociálne siete nie sú len selfie fotky, lajky a komentáre. Vďaka sociálnym sieťam dokážete vybudovať vzťah medzi vašim podnikaním, firmou alebo organizáciou a vašim publikom. Z vašej cieľovej skupiny sa môžu stať vaši zákazníci alebo klienti. Práve preto je toto médium jedno z najdôležitejších aspektov vašeho podnikania alebo zviditeľnenia vašej organizácie. Spravovanie sociálnych sietí a správne nastavenie vášho cieľa nejde z dňa na deň. Ak nechcete strácať svoj čas a energiu správou sociálnych sietí, zverte ich mne.

LINKEDIN BALÍČKY

ESSENTIAL

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

OPTIMALIZÁCIA PROFILU

REFERENCIE NA PROFIL

BASIC

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

OPTIMALIZÁCIA PROFILU

REFERENCIE NA PROFIL

NAHRATIE EMAILOVEJ DATABÁZY

FOLLOWANIE PROFILOV

NÁVŠTEVA A EXTRAKT PROFILOV

ADVANCED

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

OPTIMALIZÁCIA PROFILU

REFERENCIE NA PROFIL

NAHRATIE EMAILOVEJ DATABÁZY

FOLLOWANIE PROFILOV

NÁVŠTEVA A EXTRAKT PROFILOV

PROFIL S 500+ KONTAKTMI

LAJKOVANIE POSTOV A ČLÁNKOV

EXPERT

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

OPTIMALIZÁCIA PROFILU

REFERENCIE NA PROFIL

NAHRATIE EMAILOVEJ DATABÁZY

FOLLOWANIE PROFILOV

NÁVŠTEVA A EXTRAKT PROFILOV

PROFIL S 500+ KONTAKTMI

LAJKOVANIE POSTOV A ČLÁNKOV

PERSONALIZOVANÉ POZÝVANIE

AGENCY

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

OPTIMALIZÁCIA PROFILU

REFERENCIE NA PROFIL

NAHRATIE EMAILOVEJ DATABÁZY

FOLLOWANIE PROFILOV

NÁVŠTEVA A EXTRAKT PROFILOV

PROFIL S 500+ KONTAKTMI

LAJKOVANIE POSTOV A ČLÁNKOV

PERSONALIZOVANÉ POZÝVANIE

NASTAVENIE POZÝVACEJ KAMPANE

LINKEDIN DOPLNKOVÉ SLUŽBY:

TVORBA STRATÉGIE A PLÁN POSTOV
TVORBA POSTOV
WARM CONTACTS
SCRAPING (SŤAHOVANIE) DATABÁZY CIEĽOVEJ SKUPINY
PRIRADENIE ,,BLACK LIST" DO OSLOVOVANIA CIEĽOVEJ SKUPINY

* OPTIMALIZÁCIA PROFILU ZAHŔŇA - optimalizovanie 1 profilu, profilová fotka, cover fotka, zložka about, experience, projects, nastavenie kľúčových slov a profilu pre cieľovú skupinu
* REFERENCIE NA PROFIL - zahŕňa vyžiadanie referencie od vašich klientov. Ak máte záujem o vyšší počet referencií ako 3k, je nutné to uviesť vopred.
* ÚVODNÁ KONZULTÁCIA - Zahŕňa osobný meeting, nastavovanie cieľov a stratégie, nutný výstup ku menežovaniu sociálnej siete
* NAHRÁVANIE EMAILOVEJ DATABÁZY - Zahŕňa nahratie vašej emailovej databázy (finstat, gmail a pod.) do kontaktov na Linekdin, nezahŕňa oslovovanie týchto kontaktov
* FOLLOWANIE PROFILOV - Zahŕňa vytypovanie cieľovej skupiny a followanie profilov kontaktov, s ktorými nemáte spojenie
* NÁVŠTEVA A EXTRAKT PROFILOV - Zahŕňa návštevu profilov vašej cieľovej skupiny a extrakt kontaktov do databázy
* PROFIL S 500+ KONTAKTMI - Dosiahnutie relevantného profilu pre LinkedIn, oslovenie cieľovej skupiny do hranice 500+ na profile
* PERSONALIZOVANÉ POZÝVANIE - Zahŕňa oslovenie 500 nových kontaktov podľa cieľovej skupiny

FACEBOOK A INSTAGRAM

Pripravím Vám grafické podklady

Vytvorím vizuály príspevkov

Napíšem Vám texty a obsahový plán

Nastavím Vám platenú reklamu

Vytvorím marketingovú stratégiu

Použijem retargeting

Urobím analýzu konkurencie

Vytvorím kampaň

Vyhodnotím kampaň a ukazovatele KPI´s

MÁTE ZÁUJEM O INDIVIDUÁLNE SLUŽBY, KTORÉ NIE SÚ V BALÍČKOCH?

V prípade, že chcete využiť 1 službu z balíčka, alebo kombinovať viaceré navzájom, prosím kontaktujte ma prostredníctvom správy, telefónu alebo sociálnych sietí. Vypracujem vám individuálnu cenovú ponuku na základe náročnosti a hodín práce služby.